Aby zorganizować ProChrist 2015 w Twojej miejscowości proponujemy 5 kroków.


Krok 1  Decyzja i zgłoszenie udziału
Módlcie się o ProChrist i Waszą pracę misyjną. Połączcie się z innymi parafiami. Budujcie osobiste relacje z innymi chrześcijanami. Utwórzcie grupę i zdecydujcie o udziale w ProChrist 2015. Wyślijcie zgłoszenie. Zaopatrzcie się w "ABC Ewangelizacji" i przeczytajcie je.

Krok 2  Plan
Utwórzcie grupy robocze i postawcie sobie jasne cele. Zastanówcie się, do jakich osób chcecie dotrzeć i jak możecie im towarzyszyć po ProChrist. Skontaktujcie się z wybranym ewangelistą i ustalcie termin ewangelizacji.

Krok 3 – Przygotowanie
Zorganizujcie spotkania przygotowawcze dla współpracowników zaangażowanych w poradnictwo duchowe, prowadzenie programu, przygotowania w środkach masowego przekazu, modlitwę itd. korzystając z materiałów szkoleniowych.

Krok 4  Akcja
W zaplanowanym przez siebie terminie po prostu przeprowadź ProChrist 2015

Krok 5  Kontynuowanie pracy
Zaplanujcie zadania dla nowych ludzi i serdecznie witajcie ich w Waszej wspólnocie. Zaproponujcie im udział w spotkaniach np. grup biblijnych.