Dotrzeć do tych, którzy sami nie przyjdą
Liczba osób, które w niedzielę pojawiają się na nabożeństwach, spada, a liczba tych, którzy w niedzielny poranek robią sobie wolne, także od Pana Boga, rośnie. Jak do nich dotrzeć? Jak zachęcić? Jak zainteresować osobą Jezusa Chrystusa? Doświadczenia ProChrist uczą, że wieczorne spotkanie z dobrą muzyką, teatrem, prawdziwą historią życia i zwiastowaniem na ciekawy i aktualny temat jest w stanie przyciągnąć wiele osób. Ale te osoby nie przyjdą same. Potrzebują zachęty i towarzystwa. Potrzebują Ciebie, wskazującego im, że są ważni dla Kościoła, bo są ważni dla Jezusa.


Ewangelizacja to nie sprawa parafii, ale ludzi w parafii
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dużo mówi się o darach łaski, które chrześcijanie otrzymują od Ducha Świętego. Nie na zasadzie zabawek, o które kłócą się jak dzieci, ale jako narzędzia otrzymane od Boga, by służyć innym ludziom. W Liście do Efezjan 4,11, na jednej z list tych darów wymieniony jest również dar służby ewangelizacyjnej. Jakie są cechy tego daru, który można znaleźć w każdym zborze? Ewangeliści to ludzie, którzy mają w sobie miłość i pasję do opowiadania dobrej nowiny. Ciągle zadają sobie pytanie, co mogą zrobić, aby dotrzeć z ewangelią do kolejnych przyjaciół i znajomych. Tym ludziom ProChrist daje narzędzie do ręki.

Czy jesteś misjonarzem?
Na tak sformułowane pytanie wielu widzi obraz dalekiej Afryki. Bynajmniej nie o wyjazd tu chodzi. Możesz być misjonarzem w swoim mieście czy na osiedlu gdzie mieszkasz. Twoje bycie misjonarzem może polegać na zapraszaniu przyjaciół i znajomych na wieczory ProChrist. Módl się o nich i bądź otwarty na prowadzenie Ducha Świętego.

Ewangelizacja to droga do serca
Nie chodzi tutaj o jakieś szczególne metody, a raczej o miłość, która poszukuje drogi do serca człowieka. Ludzie są dla Boga ważni, a rozmowa stanowi najważniejszą formę ewangelicznego zwiastowania.

Co ProChrist może dla Ciebie zrobić?
ProChrist ma doświadczenie w nawiązywaniu z ludźmi rozmowy o Bogu. Prowadzimy szkolenia „Tak zaszczepicie chrześcijaństwo”, których celem jest wyposażenie członków społeczności w proste, ale skuteczne narzędzia użyteczne w dzieleniu się ewangelią.


Misja rozwija się wraz z relacjami

  • ProChrist chce pomóc Waszej parafii w wypełnianiu posłannictwa ewangelizacyjnego.
  • ProChrist chce, żeby ludzie w Waszej parafii odnaleźli wiarę. Misja nie odbywa się „z góry na dół”, ale rozwija się wraz z rozwojem relacji w lokalnym Kościele. Podczas ProChrist ludzie w przestrzeni publicznej otrzymują możliwość aktywnego zmierzenia się ze swoimi życiowymi pytaniami.
  • ProChrist jest dla Was szansą na wyjście do innych zborów w ramach lokalnej wspólnoty, na doświadczanie społeczności i wspólne świadczenie o Jezusie.
  • Możecie skorzystać z naszej działalności medialnej oraz PR, tak by ludzie dowiedzieli się o Waszej parafii.
  • ProChrist dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, angażując prawie wszystkie grupy wiekowe reprezentowane w Kościele.
  • ProChrist szkoli współpracowników i udostępnia praktyczne materiały na temat misji i ewangelizacji.


dr Raimund Utsch, prezydent ProChrist