ProChrist
ProChrist to ruch skupiający chrześcijan różnych wyznań. Od 1993 roku z ich inicjatywy powstają kilkudniowe spotkania ewangelizacyjne ProChrist transmitowane poprzez łącza satelitarne na całą Europę. Dotychczas odbywały się kolejno w Lipsku (1995), Norymberdze (1997), Bremie (2000) i w Essen (2003). W marcu 2006 roku około 1,5 miliona ludzi w 1250 miejscach odbioru z 20 krajów Europy mogło przeżywać spotkania ProChrist transmitowane z monachijskiej hali olimpijskiej. W kwietniu 2008 r., w ramach ProChrist Speciale, ProChrist odbyło się po raz pierwszy w Polsce, w katowickim Spodku. Transmisja wieczorów dotarła do ponad 100 miejsc przekazu w kraju i za granicą. W 2009 roku wieczory ProChrist były transmitowane z Chemnitz do ponad 1000 miejsc w całej Europie.


ProChrist jest organizacją pożytku publicznego i utrzymuje się niemal wyłącznie dzięki datkom. W radzie nadzorczej ProChrist zasiadają między innymi biskupi oraz przywódcy różnych kościołów, jak również przedstawiciele świata polityki i gospodarki.

Historia
W 1993 roku Stowarzyszenie Ewangeliczne Billego Grahama zorganizowało kampanię ewangelizacyjną dla Europy pod nazwą ProChrist.

Na miejsce akcji, spośród krajów europejskich, stowarzyszenie wybrało Niemcy, które po upadku muru berlińskiego odbudowywały na nowo swoją państwową i duchową tożsamość. Spotkanie odbyło się na stadionie w Essen i było transmitowane do 140 miejsc przekazu głównie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Mówcą był Billy Graham, a w akcję zaangażowało się wiele kościołów i wspólnot chrześcijańskich różnych wyznań.

Organizatorzy zaplanowali ProChrist jako wydarzenie jednorazowe, jednak niemieccy współpracownicy postanowili ją kontynuować, a stowarzyszenie Billego Grahama zgodziło się na jej przejęcie. Transmisją ProChrist z Essen zainteresowała się także grupa księży z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a dzięki staraniom ks. Marcina Undasa udało się przygotować tłumaczenie i odbiór w 11 miejscach naszego kraju.

Polska, obok Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jest krajem, w którym wieczory ProChrist odbywają się nieprzerwanie od 1993 roku. Od 1997 koordynatorem akcji w Polsce jest Centrum Misji i Ewangelizacji. W 2008 roku ProChrist odbyło się w Polsce, w katowickim Spodku. Transmisja wieczorów dotarła do ponad 100 miejsc przekazu w kraju i za granicą. W wieczorach wzięło udział w sumie 80 tysięcy osób.